ദൂരീ dhoori malayalam lyrics

  ഗാനം :ദൂരീ ചിത്രം : സൂഫിയും സുജാതയും രചന : മനോജ് യാദവ്  ആലാപനം : മധുവന്തി നാരായൺ ദൂരീ തേരി ദൂര് ബഹുത്ത് ഹെ  …

Read more

അൽഹംദുലില്ലാഹ് alhamdullillah malayalam lyrics

  ഗാനം :അൽഹംദുലില്ലാഹ് ചിത്രം : സൂഫിയും സുജാതയും രചന : ബി കെ ഹരിനാരായണൻ,ഷാഫി കൊല്ലം ആലാപനം : സുദീപ് പാലനാട്,അമൃത സുരേഷ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്….. അൽഹംദുലില്ലാഹ്…..  …

Read more

വാതുക്കല് വെള്ളരിപ്രാവ് vaathukkalu vellaripraavu malayalam lyrics

  ഗാനം : വാതുക്കല് വെള്ളരിപ്രാവ് ചിത്രം : സൂഫിയും സുജാതയും രചന : ബി കെ ഹരിനാരായണൻ,ഷാഫി കൊല്ലം ആലാപനം : നിത്യ മാമ്മൻ,അർജുൻ കൃഷ്ണ,സിയാ …

Read more

”
GO