വിജനതീരമേ vijanatheerame malayalam lyrics

  ഗാനം : വിജനതീരമേ. ചിത്രം : തീവണ്ടി   രചന : മനു മൻജിത്  ആലാപനം : നിവി വിശ്വലാൽ  വിജനതീരമേ….നിന്നിലലിയും ഏകാന്ത ഭാവനയിൽ ഒരു സഞ്ചാരിയായ്,സ്വപ്നസഞ്ചാരി …

Read more

താ തിന്നം thaa thinnam malayalam lyrics

  ഗാനം : താ തിന്നം ചിത്രം : തീവണ്ടി   രചന : ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ചന്ദ്രശേഖരൻ ആലാപനം : ജോബ് കുര്യൻ  പൊന്നാണേ പൊന്നാണേ പൂക്കള് വിരിയണ …

Read more

മാനത്തെ കനലാളി maanathe kanalaali malayalam lyrics

  ഗാനം : മാനത്തെ കനലാളി ചിത്രം : തീവണ്ടി   രചന : ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ചന്ദ്രശേഖരൻ ആലാപനം : കൈലാസ് മേനോൻ,അൽഫോൺസ് ജോസഫ് ഉ…………………….ഉ……………………………..ഉ………….. ഉ…………………….ഉ……………………………..ഉ………….. ഉ…………………….ഉ……………………………..ഉ………….. …

Read more

”
GO