ഒരു പൂമഴയിലേയ്ക്കെന്ന | Oru poo mazhayile song lyrics | Gramaphone

 Oru poo mazhayile song lyrics from Malayalam movie Gramaphone

ഒരു പൂമഴയിലേയ്ക്കെന്ന പോലെ

എൻ ഹൃദയത്തിലേക്കു നീ ചായുമ്പോൾ

ഒരു പൂമഴയിലേയ്ക്കെന്ന പോലെ

എൻ ഹൃദയത്തിലേക്കു നീ ചായുമ്പോൾ

തളിരില നീർത്തുന്ന ഹരിതകമല്ലേ 

തളിരില നീർത്തുന്ന ഹരിതകമല്ലേ 

മുകുളമായ് വിടരുന്നതെന്നിൽ പ്രിയതേ

മധുരമായ് നിറയുന്നതെന്നിൽ 

ഒരു പൂമഴയിലേയ്ക്കെന്ന പോലെ

എൻ ഹൃദയത്തിലേക്കു നീ ചായുമ്പോൾ

വിരലുകൊണ്ടു നിൻ കുറുനിര കോതി

അലസമായ് എത്തിയ മന്ദസമീരൻ…

ആ…ആ…ആ…ആ…..

വിരലുകൊണ്ടു നിൻ കുറുനിര കോതി

അലസമായ് എത്തിയ മന്ദസമീരൻ…

അടിമുടിയുലയും ആവണിയായി

മലരിടും മന്ദാരമായി

നീയെൻ അസുലഭ മാധവമായി 

ഒരു പൂമഴയിലേയ്ക്കെന്ന പോലെ

എൻ ഹൃദയത്തിലേക്കു നീ ചായുമ്പോൾ

മിഴികളിലഞ്ജനമുകിലുകളാടും

മകരനിലാവിൻ‌റെ ചന്ദനഗന്ധം

മിഴികളിലഞ്ജനമുകിലുകളാടും

മകരനിലാവിൻ‌റെ ചന്ദനഗന്ധം

ഉടലിലുലാവും ആതിരയായി

തരളിത കാമനയായി

നീയെൻ മുരളിയിൽ മോഹനമായി 

ഒരു പൂമഴയിലേയ്ക്കെന്ന പോലെ

എൻ ഹൃദയത്തിലേക്കു നീ ചായുമ്പോൾ

തളിരില നീർത്തുന്ന ഹരിതകമല്ലേ 

തളിരില നീർത്തുന്ന ഹരിതകമല്ലേ 

മുകുളമായ് വിടരുന്നതെന്നിൽ പ്രിയതേ

മധുരമായ് നിറയുന്നതെന്നിൽ 

 

ചിത്രം : ഗ്രാമഫോൺ
 
സംഗീതം : വിദ്യാസാഗർ
വരികള്‍ : സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര
ആലാപനം :  കെ ജെ യേശുദാസ്

Leave a Comment

”
GO