സ്നേഹം തേനല്ലാ sneham thenallaa malayalam lyrics

 ഗാനം :സ്നേഹം തേനല്ലാ

ചിത്രം : മായാവി

രചന : വയലാർ ശരത്ചന്ദ്ര വർമ്മ 

ആലാപനം : ജി വേണുഗോപാൽ,എം ജി ശ്രീകുമാർ


സ്നേഹം തേനല്ലാ ഓഹോഹോ..

നോവിൻ കയ്പല്ലാ

സ്നേഹം തേനല്ലാ 

നോവിൻ കയ്പല്ലാ

കണ്ണീരും കൈലേസുമല്ലാ

വെറുതെ പറയുന്ന വേദാന്തമല്ലാ

മഴവിൽ നിറമുള്ള നുണയൊന്നുമല്ലാ

നെഞ്ചിൽ നേരുള്ള ചങ്ങാതിയല്ലേ

സ്നേഹം തേനല്ലാ 

നോവിൻ കയ്പല്ലാ

കണ്ണീരും കൈലേസുമല്ലാ

ഓഹോഹോ ഓഹോഹോ 

ഓഹോഹോ ഓ

ചങ്ങാതി നന്നായാൽ എന്തിനു കണ്ണാടി

ചങ്ങാതി നന്നായാൽ എന്തിനു കണ്ണാടി

ഈ ചങ്കൂറ്റം കാണുമ്പോൾ അരികിലില്ല പേടി

തളരും നേരത്തോ കരളിൻ കടവത്തായ്

ആരുണ്ട് തുണയായീ വേറെ

തളരും നേരത്തോ കരളിൻ കടവത്തായ്

ആരുണ്ട് തുണയായീ വേറെ

നല്ല പവിഴങ്ങളിനിയെന്തീനേറെ

സ്നേഹം തേനല്ലാ 

നോവിൻ കയ്പല്ലാ

കണ്ണീരും കൈലേസുമല്ലാ

ഓഹോഹോ ഓഹോഹോ 

ഓഹോഹോ ഓ

തന്നാനാനേ നാ..ആ.ആ……

ആ.. ആ……

കൈയ്യെത്തും ദൂരത്തെ അമ്പിളി നീയല്ലേ

ആഹാ ഓഹോ ഉം………

ജന്മത്തിൻ തീരത്തെ കൈത്തിരി നീയല്ലേ

എരിയും വെയിലത്തും ചൊരിയും മഴയത്തും

വിരിയുന്ന കുട തന്നെയല്ലേ

ഹേ എരിയും വെയിലത്തും ചൊരിയും മഴയത്തും

വിരിയുന്ന കുട തന്നെയല്ലേ

കാറ്റിലുലയാത്ത തിരിനാളമല്ലേ

സ്നേഹം തേനല്ലാ 

നോവിൻ കയ്പല്ലാ

കണ്ണീരും കൈലേസുമല്ലാ

വെറുതെ പറയുന്ന വേദാന്തമല്ലാ

മഴവിൽ നിറമുള്ള നുണയൊന്നുമല്ലാ

നെഞ്ചിൽ നേരുള്ള ചങ്ങാതിയല്ലേ

സ്നേഹം തേനല്ലാ 

നോവിൻ കയ്പല്ലാ

കണ്ണീരും കൈലേസുമല്ലാ

ഓഹോഹോ ഓഹോഹോ 

ഓഹോഹോ ഓ

Leave a Comment

”
GO