Aaranu athu lyrics
Movie: Jo and jo 
Music : Aaranu athu
Vocals : Govind vasantha
Lyrics : Titto p thankachan
Year: 2022
Director:  Arun D jose
 


Malayalam Lyrics

പ്രണയ കഥ

തിരഞ്ജു തിരഞ്ഞു

ഗദ കഥന കഥ

മേനഞ്ജു ഡം

ജപമിരുന്ന്

തുറന്നു തുറന്നു

തല ഉരുളിയാക്കി

വെയ് മൂട്ടിൽ തീയെ

അടപടലം പുകയും

ചിത്തയിലൊരു

തിരികൊളുത്തി

നടനം

നൊടിയിടയിൽ

പറന്നു പറന്നു

വിട ഇട്ടത്താരു

വഴി വെട്ടുണ്ണാത്താരു

ആരാണു അത്

ആരാണു ഇത്

പൊറാത്തെയോരു

സന്ദേഹമിതു

വല്ലത്തെയോരു

വല്ലായ്മയിതു

തീരാത്തൊരു

പൊള്ളപ്പാനേ

കന്നിലേരിയും പൊരി തീയാനേ

ഉള്ളിലൊരു കാളിയാനോ

പറ പണിയുന്നൊരു പോരിൽ

കട്ടയാം വീട്ടും ഒമ്പത്

നോക്കിലൊരു വഷപ്പിശക്കേറുന്നോ

ആക്കിയൊരു ചിരിയാണ്

പ്രേമ ശരമേരിയുന്നാരോ

പെട്ടന്നു പൂത്തും പൊന്നേ

തോട് വിടും

അൻബിൻ മൂർച്ചയിലും

തോട്ടു പിൻമാറൻ മനസ്സില്ല

കൊടുതത്താറു

കുടുക്കി പിടിക്കും

ഉറക്കമെങ്ങോ പോയേ…

വെറുതേ…

നാലു തുള്ളി

മഷിയിൽ എഴുത്തിയതോ

വറുതി വെച്ച

വിനയത്തു കൂടിയതോ

നോക്കിയിരുന്നയ്യയ്യോ

വല്ലത കാഴ്ചകൾ

വന്നാലും തന്നാലും

എന്തല്ലെ…

aaranu athu

ആരാണു ഇത്

പൊറത്തെയോരു

സന്ദേഹമിതു

വല്ലത്തെയോരു

വല്ലായ്മയിതു

തീരാത്തൊരു

പൊള്ളപ്പാനേLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *