I Love You Sanjana Lyrics


Movie:  Salaga
Music : Charan Raj
Vocals :  Naveen Sajju
Lyrics :   Chethan Kumar
Year: 2021
Director: Duniya Vijay
 

kannada lyrics

ನಿಮಮ್ಮನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ

ತಲೆ ಬಾಚಿಸ್ ಕೊಂಡು

ನಿಮಪ್ಪನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ

ಶೂ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು

ನಿಮಮ್ಮನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ

ತಲೆ ಬಾಚಿಸ್ ಕೊಂಡು

ನಿಮಪ್ಪನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ

ಶೂ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು

ಬರಬರ್ತಾ ದಾರೀಲಿ

ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾ ಕರ್ಕೊಂಡು

ನೀನ್ ನೆಡ್ಕಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ

ಅದೇ ಕಣೆ ಟ್ರೆಂಡು

ಎಂಟು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ

ನೀನು ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೇ

ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಗ್ಡಿ ಮುಂದೆ

ಕೈತಿರ್ತಿನ್ ನಿಂಗೆ

ಪಿಚ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ

ಇವರಿಗೂ ಲವ್ ಆದಂಗೆ

ಸಂಜನಾ

ಸಂಜನಾ, ಐ ಲವ್ ಯು ಸಂಜನಾ

ಸಂಜನಾ, ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಜನಾ

ಸಂಜನಾ, ಮೈ ಬೇಬಿ ಸಂಜನಾ

ಸಂಜನಾ, ನನ್ ಆಕೆ ಸಂಜನಾ

ಅವ್ಳಿಗೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ ಚೂರು ಟ್ಯೂಷನ್

ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ

ನೀನ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದೇ ಕಷ್ಟ

ಅವ್ರ್ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟ

ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡು ಮೇಕ್ ಅಪ್ ನೋಡಿ

ನಂ ಫ್ರೆಂಡು ಪಿಕ್ ಅಪ್

ಮಾಡೋಕ್ ಕಾಯ್ತಾವ್ನೆ

ನಂಗ್ ಸಿಕ್ದಾಗ್ ಎಲ್ಲ

ಅವಳ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಸು ಅಂತ

ಪ್ರಾಣ ತಿಂತಾವ್ನೆ

ನೀನ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಟಿಗೆ ಬಂದು

ಓಟ್ ಓಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ

ಸಂಜನಾ

ಸಂಜನಾ, ಐ ಲವ್ ಯು ಸಂಜನಾ

ಸಂಜನಾ, ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಜನಾ

ಸಂಜನಾ, ಮೈ ಬೇಬಿ ಸಂಜನಾ

ಸಂಜನಾ, ನನ್ ಆಕೆ ಸಂಜನಾ

Leave a Comment

”
GO