Olavina Prema Gange lyrics


Movie:  Ondu Cinema Kathe
Music : S. P. Balasubrahmanyam
Vocals :  Chi Udayashankar
Lyrics :   Rajan-nagendra
Year: 1992
Director: Phani Ramachandra
 

kannada lyrics

ಒಲವಿನ ಪ್ರೇಮಗಂಗೇ

ಚೆಲುವಿನ ಧಾರೇ ಗಂಗೇ

ಒಲವಿನ ಪ್ರೇಮಗಂಗೇ

ಚೆಲುವಿನ ಧಾರೇ ಗಂಗೇ

ಸ್ನೇಹದ ನನ್ನ ಸರೆಯೊಳು ಬಾ

ಹೃದಯದ ಕದವನು ತೆರೆದಾಗಿದೇ ಬಾ

ಒಲವಿನ ಪ್ರೇಮಗಂಗೇ

ಚೆಲುವಿನ ಧಾರೇ ಗಂಗೇ

ಕಾಣದಂಥ ಯಾವುದೋ ಮೋಹನೀಡಿದೆ

ಕಾಣದಂಥ ಯಾವುದೋ ಮೊಹನೀಡಿದೆ

ಇದುವೇ ಪ್ರೇಮ ಮಂದಿರ ದೇವಿ ನೀನಿರೇ

ಧೂಳಿಗೇ ಎಸೆದಾ ಹೂವಿಗೇ ಎಂಥಾ ಬಾಳಿದೇ

ನೀಡಲೂ ತೋಳಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆಸರೇ

ಜೀವ ಜೀವ ಸೇರಿದಾಗ

ಬೇಕು ಲೋಕ ಯಾರಿಗೇ

ನಿನ್ನ ಮೈಯ್ಯ ಮಾಟ

ಕಂಡೂ ಬೆರಗಾದೇ

ಒಲವಿನ ಪ್ರೇಮಗಂಗೇ

ಚೆಲುವಿನ ಧಾರೇ ಗಂಗೇ

ಒಲವಿನ ಪ್ರೇಮಗಂಗೇ

ಚೆಲುವಿನ ಧಾರೇ ಗಂಗೇ
ಸ್ನೇಹದ ನನ್ನ ಸರೆಯೊಳು ಬಾ

ಹೃದಯದ ಕದವನು ತೆರೆದಾಗಿದೇ ಬಾ

ಒಲವಿನ ಪ್ರೇಮಗಂಗೇ

ಚೆಲುವಿನ ಧಾರೇ ಗಂಗೇಶುದ್ಧವಾದ ಗಂಗೆಗೇ ಪಾಪ ತಟ್ಟದೂ

ಶುದ್ಧವಾದ ಗಂಗೆಗೇ ಪಾಪ ತಟ್ಟದೂ

ದೇವರ ದೀಪದ ಹಾಗೇ ಶಾಂತವೂ

ಯಾರ ಪಾಪ ಯಾರಿಗೋ

ಶಿಕ್ಷೇ ಯಾರಿಗೋ

ಪ್ರೀತಿಯೂ ನಿರ್ಮಲ

ಅಂದೂ ಎಂದಿಗೂ

ರೀತಿ ನೀತಿ ಒಂದೇ ಸಾಕೂ

ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೇ

ನಿನ್ನ ಸೇರ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದೇ

ಒಲವಿನ ಪ್ರೇಮಗಂಗೇ

ಚೆಲುವಿನ ಧಾರೇ ಗಂಗೇ

ಒಲವಿನ ಪ್ರೇಮಗಂಗೇ

ಚೆಲುವಿನ ಧಾರೇ ಗಂಗೇ

ಸ್ನೇಹದ ನನ್ನ ಸರೆಯೊಳು ಬಾ

ಹೃದಯದ ಕದವನು ತೆರೆದಾಗಿದೇ ಬಾ

ಒಲವಿನ ಪ್ರೇಮಗಂಗೇ

ಚೆಲುವಿನ ಧಾರೇ ಗಂಗೇ

Leave a Comment