Keda Kanalukal Lyrics

Movie : Appan
Song : Keda Kanaluka
Music : Dawn Vincent
Lyrics : Vinayak Sasikumar
Singer : Shahabaz Aman

കെടാ കനലുകൾ
എരിഞ്ഞിടും ഒരുപുര
ജരാനരകളിൽ
ചുമന്നിടും തടവറ
അനാഥമി ജനാലകൾ
അടഞ്ഞിടാതെ
വിദൂരമോ പ്രതീക്ഷകൾ
തിരഞ്ഞിടാതെ

ചുവരുകളിതിൽ
പഴകിയ കിനാ… നിറം
ചിതലുകൾ മേഞ്ഞൊരു
നിലം….
മറവികളിലും
മുറിവുകൾ തരാൻ വരും..
ഓർമ്മകൾ പാകിയ കയം
പ്രഭാതമേ പകരുമോ
ഒരാശതൻ ചെറു കണിക
തനിച്ചാകുന്നു വരാന്തകളിൽ

കെടാ കനലുകൾ
എരിഞ്ഞിടും ഒരുപുര
ജരാനരകളിൽ
ചുമന്നിടും തടവറ
അനാഥമി ജനാലകൾ
അടഞ്ഞിടാതെ
വിദൂരമോ പ്രതീക്ഷകൾ
തിരഞ്ഞിടാതെ

Leave a Comment