കാണാതെ മെല്ലെ | Kanathe Melle Lyrics

MusicRavindran
LyricistGirish Puthenchery
SingerK. J. Yesudas
Film/AlbumArayannangalude Veedu

Kanathe Melle Lyrics

കാണാതെ മെല്ലെ മെയ് തൊട്ടു
കാരുണ്യമോലുന്ന കണ്ണീർ
വിരൽ
ഒരു താരാട്ടിനായ് മിഴി പൂട്ടുന്നുവോ
ധനുമാസ മൗനയാമിനീ നീ

(കാണാതെ)

ഒരു മുഴം ചേല കൊണ്ടെന്നെ
മഞ്ഞക്കുറിക്കോടിയും
ചുറ്റി
ഒരു പവൻ കോർത്തു തന്നെന്നെ
തിരുവാഭരണവും ചാർത്തി
അരികിൽ
ചേർത്തു നിർത്തി
നീലമയിൽപ്പീലി തന്നു
ആലിലപ്പൊൻ‌കണ്ണനായ് ഞാൻ

(കാണാതെ)

നിറമിഴിത്തൂവൽ കൊണ്ടെന്റെ
തനുവിൽ
പൂന്തണലായ്
എരിവെയിൽ പാടവരമ്പിൽ
പൊഴിയാപ്പുതുമഴ പെയ്തു
വിറയും കൈ
തലോടി
നേർവഴിയിൽ നന്മ നേർന്നു
എത്രമാത്രം ധന്യനാണോ ഞാൻ

(കാണാതെ)

Leave a Comment