ത തരികിട tha tharikida malayalam lyrics

  ഗാനം : ത തരികിട ചിത്രം : 18 ആം പടി  രചന:ലോറൻസ് ഫെർണാണ്ടസ്,പ്രശാന്ത് പ്രഭാകർ ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ,മനോജ് കെ ജയൻ,കെ …

Read more

കാറ്റലകൾ kaattalakal malayalam lyrics

 ഗാനം :കാറ്റലകൾ ചിത്രം : 18 ആം പടി  രചന: വിനായക് ശശികുമാർ ആലാപനം : ജോനിത ഗാന്ധി കാറ്റലകൾ…വിണ്ണാകെ താരകങ്ങൾ… കാറ്റലകൾ മഴയോടൊന്ന് മൂളുന്നൂ… പറയാ …

Read more

ബീമാപള്ളി bheemapalli malayalam lyrics

  ഗാനം : ബീമാപള്ളി ചിത്രം : 18 ആം പടി  രചന : വിനായക് ശശികുമാർ ആലാപനം : ഷഹബാസ് അമൻ,നകുൽ അഭയങ്കർ,ഹരിചരൺ യാ സയ്യദത്തുന്നിസാ …

Read more

”
GO