മാനേ മലരമ്പൻ maane malaramban malayalam lyrics

  ഗാനം : മാനേ മലരമ്പൻ ചിത്രം : അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  ഗമപനിസഗ …

Read more

ഏതോ നിദ്രതൻ etho nidra than malayalam lyrics

  ഗാനം : ഏതോ നിദ്രതൻ ചിത്രം : അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് ഏതോ…… …

Read more

ആകാശത്താമരപോലെ aakasa thaamarapole malayalam lyrics

 ഗാനം : ആകാശത്താമരപോലെ ചിത്രം : അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്,മനോ  ആകാശത്താമരപോലെ പാതിവിടർന്ന നീയാര് …

Read more

”
GO