പഞ്ചാരപ്പാട്ടുപാടും കുയിലേ panjaarappaattupaadum kuyile malayalam lyrics

  ഗാനം : പഞ്ചാരപ്പാട്ടുപാടും കുയിലേ ചിത്രം : ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതി രചന : സതീഷ് ബാബു മാരുതി ആലാപനം : പി ജയചന്ദ്രൻ പഞ്ചാരപ്പാട്ടുപാടും കുയിലേ… …

Read more

ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതീ chalakkudikkaaran changaathi malayalam lyrics

  ഗാനം : ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതീ ചിത്രം : ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതി രചന : ബി കെ ഹരിനാരായണൻ ആലാപനം : പ്രശാന്ത്,സംഗീത നായർ കൂടപ്പുഴയോരത്തെ മാടക്കിളി …

Read more

ആരാരുമാവാത്ത കാലത്ത് aaraarumaavaatha kaalath malayalam lyrics

  ഗാനം : ആരാരുമാവാത്ത കാലത്ത് ചിത്രം : ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതി രചന : മണിത്താമര ആലാപനം : കലാഭവൻ മണി ആരാരുമാവാത്ത കാലത്ത് ഞാനന്ന് ഓട്ടി …

Read more

”
GO