അലകടലിൻ alakadalin malayalam lyrics

  ഗാനം :അലകടലിൻ ചിത്രം : ഡിസംബർ  രചന : കൈതപ്രം ആലാപനം : ഇഷാൻ ദേവ്, ജ്യോത്സ്ന രാധാകൃഷ്ണൻ അലകടലിൻ അലകളിൽ ഒഴുകിയ സുഖ നിമിഷം പ്രണയ …

Read more

സ്നേഹത്തുമ്പീ snehathumbi malayalam lyrics

  ഗാനം : സ്നേഹത്തുമ്പീ  ചിത്രം : ഡിസംബർ  രചന : കൈതപ്രം ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് ആ………………..ആ…ആ………………….ആ.. ആ.. ആ..  സ്നേഹത്തുമ്പീ ഞാനില്ലേ …

Read more

”
GO