തട്ടണ മുട്ടണ thattana muttana malayalam lyrics

 ഗാനം :തട്ടണ മുട്ടണ ചിത്രം :ഇമ്മിണി നല്ലൊരാൾ  രചന: ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : അഫ്സൽ  തട്ടണ മുട്ടണ തട്ടാനുണ്ടൊരു കുട്ടുമണി കുട്ടുമണി പൊട്ടു തൊടീച്ചു കിടത്തിയുറക്കണ …

Read more

കൂട്ടുകാരീ കൂട്ടുകാരീ kootukaari kootukaari malayalam lyrics

ഗാനം :കൂട്ടുകാരീ കൂട്ടുകാരീ ചിത്രം :ഇമ്മിണി നല്ലൊരാൾ  രചന: ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : വിജയ് യേശുദാസ്,ജ്യോത്സ്ന  കൂട്ടുകാരീ കൂട്ടുകാരീ നീയൊരു കുയിലായ് കൂകൂല്ലേ പാട്ടുകാരാ പാട്ടുകാരാ …

Read more

ഒന്നു കാണുവാൻ onnu kaanuvaan malayalam lyrics

 ഗാനം :ഒന്നു കാണുവാൻ ചിത്രം :ഇമ്മിണി നല്ലൊരാൾ  രചന: ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : സന്തോഷ് കേശവ്,സുജാത മോഹൻ   ഒന്നു കാണുവാൻ എന്തു രസം………. ഒന്നു മിണ്ടുവാൻ …

Read more

കോമളവല്ലി komalavalli malayalam lyrics

  ഗാനം :കോമളവല്ലി ചിത്രം :ഇമ്മിണി നല്ലൊരാൾ  രചന: ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : വിധു പ്രതാപ് ,ജ്യോത്സ്ന  കോമളവല്ലി നല്ല താമരയല്ലീ കട്ടുറുമ്പിനു കൂട്ടിരിക്കണ പെണ്ണാണു …

Read more

”
GO