ദാഹവീഞ്ഞിൻ dhaaha veenjin malayalam lyrics

  ഗാനം : ദാഹവീഞ്ഞിൻ ചിത്രം : ഇൻഡിപെൻഡൻസ്  രചന : എസ രമേശൻ നായർ  ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് ,സംഗീത ഗോപകുമാർ   ദാഹവീഞ്ഞിൻ …

Read more

നന്ദലാല ഹേ nandalaala he malayalam lyrics

 ഗാനം : നന്ദലാല ഹേ ചിത്രം : ഇൻഡിപെൻഡൻസ്  രചന : എസ രമേശൻ നായർ  ആലാപനം : സ്വർണ്ണലത,മനോ കല്യാൺ സാജി സോനാജി ഹീപോരി കോനാച്ചി  …

Read more

”
GO