കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി konji konji malayalam lyrics

  ഗാനം :കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി ചിത്രം : കളിപ്പാട്ടം  രചന : ബിച്ചു തിരുമല  ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ  ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ …

Read more

മൊഴിയഴകും mozhiyazhakum malayalam lyrics

 ഗാനം :മൊഴിയഴകും ചിത്രം : കളിപ്പാട്ടം  രചന : കോന്നിയൂർ ഭാസ്  ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് , കെ എസ് ചിത്ര  മൊഴിയഴകും, മിഴിയഴകും …

Read more

കളിപ്പാട്ടമായ് kalippattamay malayalam lyrics

  ഗാനം :കളിപ്പാട്ടമായ് ചിത്രം : കളിപ്പാട്ടം  രചന : ബിച്ചു തിരുമല  ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  കളിപ്പാട്ടമായ് കണ്‍‌മണി നിന്റെ മുന്നില്‍  മനോവീണ …

Read more

”
GO