കടഞ്ഞ ചന്ദനമോ kadanja chandhanamo malayalam lyrics

  ഗാനം :കടഞ്ഞ ചന്ദനമോ ചിത്രം : കുഞ്ഞിക്കൂനൻ  രചന : യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  തന്തിന്ന താനന്നാനേ തന്നാനോ.. തന്തിന്ന …

Read more

ഓമന മലരേ omana malare malayalam lyrics

  ഗാനം :ഓമന മലരേ ചിത്രം : കുഞ്ഞിക്കൂനൻ  രചന : യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : രാധിക തിലക്  ആ…………ആ……..ആ…………ആ……….. ആ………….ആ………ആ………..ആ  ആ…………ആ…………… ഓമന മലരേ …

Read more

കുഞ്ഞന്റെ പെണ്ണിന് kunjante penninu malayalam lyrics

 ഗാനം :കുഞ്ഞന്റെ പെണ്ണിന് ചിത്രം : കുഞ്ഞിക്കൂനൻ  രചന : യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : വിധു പ്രതാപ്  കുഞ്ഞന്റെ പെണ്ണിന് കുഞ്ഞരിപ്രാവിന്റെ  കുനുകുനെ ചിറകാണ് ഓ …

Read more

അഴകേ വരു നീ azhake varu nee malayalam lyrics

 ഗാനം :അഴകേ വരു നീ ചിത്രം : കുഞ്ഞിക്കൂനൻ  രചന : യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : മഹാദേവൻ  അഴകേ…. വരു നീ അഴകേ….. വരു നീ  …

Read more

”
GO