സ്വർഗ്ഗം നമ്മുടെ swargam nammude malayalam lyrics

 ഗാനം : സ്വർഗ്ഗം നമ്മുടെ ചിത്രം : മഴത്തുള്ളിക്കിലുക്കം രചന : എസ് രമേശൻ നായർ ആലാപനം :വിധു പ്രതാപ്,കോറസ്  ഏ………………………………. സ്വർഗ്ഗം നമ്മുടെ കൈയ്യിൽ തന്നൊരു  …

Read more

വേളിപ്പെണ്ണിനു താലിക്ക് velippenninu thaalikk malayalam lyrics

  ഗാനം : വേളിപ്പെണ്ണിനു താലിക്ക് ചിത്രം : മഴത്തുള്ളിക്കിലുക്കം രചന : എസ് രമേശൻ നായർ ആലാപനം : ശ്രീനിവാസ്,സുജാത മോഹൻ വേളിപ്പെണ്ണിനു താലിക്ക് പൊന്നുരുക്കാൻ …

Read more

”
GO