ദൈവം തന്ന daivam thanna malayalam lyrics

  ഗാനം : ദൈവം തന്ന ചിത്രം : സ്നേഹിതൻ  രചന : യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  ദൈവം തന്ന വിധിയല്ലേ …

Read more

കരിമിഴിയാളേ karimizhiyaale malayalam lyrics

  ഗാനം : കരിമിഴിയാളേ ചിത്രം : സ്നേഹിതൻ  രചന : യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : സുജാത മോഹൻ കരിമിഴിയാളേ ഒരു കഥ പറയാം ഞാന്‍ …

Read more

മകരനിലാവിൽ makaranilaavil malayalam lyrics

  ഗാനം : മകരനിലാവിൽ ചിത്രം : സ്നേഹിതൻ  രചന : യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  മകരനിലാവിൽ മധുരവുമായി മറിമാൻ മിഴി …

Read more

”
GO