ധീം തനനനന dheem thanananana malayalam lyrics

  ഗാനം :ധീം തനനനന ചിത്രം : സൂത്രധാരൻ  രചന : എസ് രമേശൻ നായർ  ആലാപനം :എം ജി ശ്രീകുമാർ  സമയാനികിതകൂമാട ലാടനെ സമയാനികിതകൂമാട ലാടനെ …

Read more

മധുമയി നിന്‍ madhumayi nin malayalam lyrics

 ‘ ഗാനം :മധുമയി നിന്‍ ചിത്രം : സൂത്രധാരൻ  രചന : എസ് രമേശൻ നായർ  ആലാപനം :കെ ജെ യേശുദാസ്  മധുമയി നിന്‍ മിഴിയോ………..രം മദനനു …

Read more

പേരറിയാം perariyam malayalam lyrics

  ഗാനം :പേരറിയാം ചിത്രം : സൂത്രധാരൻ  രചന : എസ് രമേശൻ നായർ  ആലാപനം :സുജാത മോഹൻ  ആ…………………………ആ……………ആ…………….. ആ………………………………… പേരറിയാം……………………  മകയിരം നാൾ അറിയാം………………… …

Read more

ഹരിഓം ശ്യാമഹരേ hari om syama hare malayalam lyrics

  ഗാനം :ഹരിഓം ശ്യാമഹരേ ചിത്രം : സൂത്രധാരൻ  രചന : എസ് രമേശൻ നായർ  ആലാപനം :ഗായത്രി ,എടപ്പാൾ വിശ്വം  ഹരിഓം ഹരിഓം ഹരിഓം പാഹിമുരാരെ …

Read more

രാവിൽ ആരോ raavil aaro malayalam lyrics

  ഗാനം :രാവിൽ ആരോ ചിത്രം : സൂത്രധാരൻ  രചന : എസ് രമേശൻ നായർ  ആലാപനം :കെ ജെ യേശുദാസ് ,സുജാത മോഹൻ   ആ…………………..ഒ…………. ഓഹോഹോഹോഹോഒ.ഏയ് …

Read more

”
GO