തട്ടത്തിൻ മറയത്തെ thattathin marayathe malayalam lyrics

ഗാനം :തട്ടത്തിൻ മറയത്തെ ചിത്രം : തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്   രചന :അനു എലിസബത്ത് ജോസ് ആലാപനം : സച്ചിൻ വാര്യർ ഹാ.. ഹ്മ്മ് തട്ടത്തിൻ മറയത്തെ പെണ്ണെ …

Read more

ശ്യാമാംബരം shyamambaram malayalam lyrics

  ഗാനം :ശ്യാമാംബരം ചിത്രം : തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്   രചന :അനു എലിസബത്ത് ജോസ് ആലാപനം : വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ശ്യാമാംബരം പുൽകുന്നൊരാ  വെൺചന്ദ്രനായ് നിൻ പൂമുഖം …

Read more

പ്രാണന്റെ നാളങ്ങൾ | Pranante Naalangal lyrics

ഗാനം :പ്രാണന്റെ നാളങ്ങൾ ചിത്രം : തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് രചന :ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ചന്ദ്രശേഖരൻ ആലാപനം : യാസിൻ നിസാർ വന്ദേമുകുന്ത ഹരേ  വന്ദേമുകുന്ത ഹരേ ഹോ ഹോ …

Read more

ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി | Swethambara Dhare Devi lyrics

ഗാനം :ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി ചിത്രം : തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് രചന :ട്രഡീഷണൽ ആലാപനം : അരുൺ ഏളാട്ട് ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി…… ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി……. ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി നാനാലങ്കാര …

Read more

അനുരാഗത്തിൻ വേളയിൽ | Anuraagathin Velayil lyrics

ഗാനം : അനുരാഗത്തിൻ വേളയിൽ  ചിത്രം : തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്  രചന : വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ  ആലാപനം : വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ  “പയ്യന്നൂർ കോളേജിന്റെ വരാന്തയിലൂടെ ഞാൻ …

Read more

”
GO