ചന്ദനമുകിലേ chandhana mukile malayalam lyrics

  ഗാനം :ചന്ദനമുകിലേ ചിത്രം :വെള്ളി നക്ഷത്രം  രചന: എസ് രമേശൻ നായർ  ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര  ചന്ദനമുകിലേ……………………. ചന്ദനമുകിലേ…………………. ചന്ദനമുകിലേ ചന്ദനമുകിലേ കണ്ണനെ …

Read more

പൈനാപ്പിൾ പെണ്ണേ pineapple penne malayalam lyrics

  ഗാനം :പൈനാപ്പിൾ പെണ്ണേ ചിത്രം :വെള്ളി നക്ഷത്രം  രചന: എസ് രമേശൻ നായർ  ആലാപനം : ഫ്രാങ്കോ,ജ്യോത്സ്ന രാധാകൃഷ്ണൻ പൈനാപ്പിൾ പെണ്ണേ ചോക്ലേറ്റ് പീസേ  പ്രേമിച്ചു …

Read more

ചക്കരക്കിളീ chakkarakkili malayalam lyrics

 ഗാനം :ചക്കരക്കിളീ  ചിത്രം :വെള്ളി നക്ഷത്രം  രചന: എസ് രമേശൻ നായർ  ആലാപനം : സുജാത മോഹൻ  ഡിങ്ക് ഡാങ്ക് ഡിങ്  ഡിങ്ക് ഡാങ്ക് ഡിങ്  ഡിങ്ക് …

Read more

കുക്കുരു കുക്കു കുറുക്കൻ kukkuru kukku kurukkan malayalam lyrics

  ഗാനം :കുക്കുരു കുക്കു കുറുക്കൻ ചിത്രം :വെള്ളി നക്ഷത്രം  രചന: കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : ബേബി വിദ്യ  അത്തിലി ഇത്തിലി പനങ്കിത്താലി സെറ്റിമ …

Read more

”
GO