അങ്ങാടിവീടിനു കതകില്ല | Angadiveedinu Kathakilla Lyrics

Music എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ Lyricist എസ് രമേശൻ നായർ Singer എം ജി ശ്രീകുമാർ Film/Album ആകാശത്തിലെ പറവകൾ അങ്ങാടിവീട്ടിനു കതകില്ല ആകാശപ്പറവകൾക്കതിരില്ല ചങ്ങാതിമാർക്കൊരുകുറവില്ല തെങ്ങോളം ഞാനുണ്ട് പുലയില്ല കണ്ടതും …

Read more

സ്വപ്നങ്ങളേ മധുരസ്വപ്നങ്ങളേ | Swapnangale Madhuraswapnangale Lyrics

സ്വപ്നങ്ങളേ മധുരസ്വപ്നങ്ങളേഹൃദയപാളിയിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നപ്രേമാഭിലാഷങ്ങൾ പൂവിട്ടുണർത്തുംസ്വപ്നങ്ങളേ മധുരസ്വപ്നങ്ങളേ(സ്വപ്നങ്ങളേ…) പഞ്ചമിത്തോണി ഒരുങ്ങി നിന്നുപഞ്ചമം പാടി നീ മുന്നിൽ വന്നുപാലപ്പൂമാലയും പുഞ്ചിരിത്തെന്നലുംപാലാഴി നിറമുള്ള പൂവുടലുംകണ്ടു ഞാനെന്നെ മറന്നു നിന്നു വെണ്ണിലാ …

Read more

നിമിഷദളങ്ങളിൽ നീ മാത്രം | nimishangalil nee mathram lyrics

Music കെ സനൻ നായർ Lyricist രമേഷ് ഇളമൺ Singer ശ്രീനിവാസ് Film/Album അപരന്മാർ നഗരത്തിൽ നിമിഷദളങ്ങളിൽ നീ മാത്രംഇടറും നൊമ്പരമായിഇനിയെന്റെ ഈണങ്ങളിൽവിടചൊല്ലും വേദനയായ്വിടചൊല്ലും വേദനയായ്നിമിഷദളങ്ങളിൽ നീ …

Read more

കാറ്റ് കാറ്റ് കാറ്റ് പൂങ്കാറ്റ് | Katt Katt Poonkatt Lyrics

Song Title എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ Lyricist എസ് രമേശൻ നായർ Singer എം ജി ശ്രീകുമാർ Film/Album അച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം കാറ്റ് കാറ്റ് കാറ്റ് പൂങ്കാറ്റ്കാണാക്കൊമ്പിൽ കാറ്റിൻ …

Read more

”
GO