സ്തോത്രം sthothram malayalam lyrics

  ഗാനം : സ്തോത്രം ചിത്രം : ആന അലറലോടലറൽ  രചന : മനു മഞ്ജിത്ത് ആലാപനം: ഷാൻ റഹ്മാൻ, ബിജു ജെയിംസ്  സ്തോത്രം.. സ്തോത്രം.. സ്തോത്രം.. …

Read more

ശാന്തി ശാന്തി shaanthi shaanthi malayalam lyrics

  ഗാനം : ശാന്തി ശാന്തി ചിത്രം : ആന അലറലോടലറൽ  രചന : മനു മഞ്ജിത്ത് ആലാപനം: വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തിയില്ലാത്ത നാട് …

Read more

നീയും ഞാനും neeyum njaanum malayalam lyrics

  ഗാനം :നീയും ഞാനും ചിത്രം : ആന അലറലോടലറൽ  രചന : വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആലാപനം: സച്ചിൻ ബാലു തെയ് താരോ… തെയ് താരോ.. തെയ് …

Read more

ശേഖരാ sekharaa malayalam lyrics

  ഗാനം : ശേഖരാ ചിത്രം : ആന അലറലോടലറൽ  രചന :മനു മഞ്ജിത്ത് ആലാപനം: വിധു പ്രതാപ് , ശ്രേയ ജയദീപ്  തുമ്പിക്കൈയതിൻ തുമ്പത്താടുവാൻ തുമ്പിക്കൂട്ടമേ …

Read more

”
GO