മാമലമേലേ maamala mele malayalam lyrics

  ഗാനം :മാമലമേലേ ചിത്രം : അഭിമന്യു  രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ ,കെ എസ് ചിത്ര മാമലമേലേ …

Read more

രാമായണ കാറ്റേ ramayana katte malayalm lyrics

 ഗാനം :രാമായണ കാറ്റേ ചിത്രം : അഭിമന്യു  രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ ,കെ സ് ചിത്ര,കോറസ്  ജുമ്മാ …

Read more

”
GO