വിളക്ക് വയ്ക്കും vilakku vaykkum malayalam lyrics

  പാട്ട് :  വിളക്ക് വയ്ക്കും  ചിത്രം : മേഘം ആലാപനം: എം.ജി ശ്രീകുമാർ   രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  വിളക്കു വയ്ക്കും വിണ്ണിൽ തൂവിയ സിന്ദൂരം, …

Read more

”
GO