നീലനിലാവിൻ neelanilaavin malayalam lyrics

  ഗാനം :നീലനിലാവിൻ ചിത്രം : പ്രിയം രചന : എസ് രമേശൻ നായർ   ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ , സുജാത മോഹൻ  നീലനിലാവിൻ …

Read more

സ്നേഹസ്വരൂപനാം snehaswaroopanaam malayalam lyrics

  ഗാനം :സ്നേഹസ്വരൂപനാം ചിത്രം : പ്രിയം രചന : എസ് രമേശൻ നായർ   ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര  ഉ………………………. ഉ………………. സ്നേഹസ്വരൂപനാം നാഥാ…… നീയല്ലാതാരാ….ണാലംബം പാപങ്ങള്‍ …

Read more

മിന്നാമിന്നീ minnaminni malayalam lyrics

  ഗാനം :മിന്നാമിന്നീ ചിത്രം : പ്രിയം രചന : എസ് രമേശൻ നായർ   ആലാപനം : മാസ്റ്റർ സുബിൻ ഇഗ്നേഷ്യസ്,നയന  മിന്നാമിന്നീ ഇത്തിരി പൊന്നേ മിന്നണതെല്ലാം …

Read more

”
GO