പൂവല്ലിക്കാവിൽ poovallikkaavil malayalam lyrics

  ഗാനം : പൂവല്ലിക്കാവിൽ ചിത്രം : പുലിവാൽ കല്യാണം രചന : കൈതപ്രം ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് ഓ…ഓ…ഓ….ഓ..  ഓ………. പൂവല്ലിക്കാവിൽ പൂജാമല്ലിച്ചോട്ടിൽ …

Read more

ആരുണ്ടിനിയാരുണ്ട് aarundiniyaarund malayalam lyrics

  ഗാനം : ആരുണ്ടിനിയാരുണ്ട് ചിത്രം : പുലിവാൽ കല്യാണം രചന : കൈതപ്രം ആലാപനം : അഫ്സൽ,വിജയ് യേശുദാസ്,കോറസ്  ആരുണ്ടിനിയാരുണ്ട് ആരുണ്ടിനിയാരുണ്ട്  പൊന്നൂഞ്ഞാൽ കെട്ടാനായിന്നാരുണ്ട് പൊന്നൂഞ്ഞാൽ …

Read more

തേവരത്തെരുവിലിന്നു thevaratheruvilinnu malayalam lyrics

 ഗാനം : തേവരത്തെരുവിലിന്നു ചിത്രം : പുലിവാൽ കല്യാണം രചന : കൈതപ്രം ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ,അഫ്സൽ,ഹരിശ്രീ അശോകൻ എനിക്കു കിട്ടീ മുട്ടായി കലപിലക്കണ …

Read more

ആരു പറഞ്ഞു aaru paranju malayalam lyrics

  ഗാനം : ആരു പറഞ്ഞു ചിത്രം : പുലിവാൽ കല്യാണം രചന : കൈതപ്രം ആലാപനം : പി ജയചന്ദ്രൻ,കെ എസ് ചിത്ര ആരാരേ ആരേ …

Read more

”
GO