പൊൻ‌വീണേ ponveene malayalam lyrics

 ഗാനം : പൊൻ‌വീണേ ചിത്രം : താളവട്ടം  രചന : പൂവച്ചൽ ഖാദർ ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ ,കെ എസ് ചിത്ര  ഉം………………….ഉം…………………മൗനം വാങ്ങൂ …

Read more

”
GO