വിളിച്ചതെന്തിനു വീണ്ടും | Vilichathenthinu veendum song lyrics | Gramaphone

 Vilichathenthinu veendum song lyrics from Malayalam movie Gramaphone

 

വിളിച്ചതെന്തിനു വീണ്ടും വെറുതെ

വിളിച്ചതെന്തിനു വീണ്ടും 

വിളിച്ചതെന്തിനു വീണ്ടും വെറുതെ

വിളിച്ചതെന്തിനു വീണ്ടും 

നേർത്തൊരു പാട്ടിൻ‌റെ നൊമ്പരം
കൊണ്ടെന്നെ

വിളിച്ചതെന്തിനു വീണ്ടും 

വെറുതേ നീ വെറുതേ…

വെറുതേ നീ വെറുതേ…

വിളിച്ചതെന്തിനു വീണ്ടും വെറുതെ

വിളിച്ചതെന്തിനു വീണ്ടും 

ആകാശം കാണാതെ നീയുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കും

ആശതൻ മയിൽപ്പീലി പോലെ 

ആകാശം കാണാതെ നീയുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കും

ആശതൻ മയിൽപ്പീലി പോലെ 

ഈറനണിഞ്ഞ കിനാവുകൾക്കുള്ളിലെ

ഇത്തിരി സ്നേഹത്തിൻ കവിത പോലെ

ഇത്തിരി സ്നേഹത്തിൻ കവിത പോലെ

വിരിഞ്ഞതെന്തിനു വീണ്ടും നെഞ്ചിൽ

അലിഞ്ഞതെന്തിനു വീണ്ടും 

വിളിച്ചതെന്തിനു വീണ്ടും വെറുതെ

വിളിച്ചതെന്തിനു വീണ്ടും 

അജ്ഞാതമാമൊരു തീരത്തു നിന്നോ

ആഴിതൻ മറുകരെ നിന്നോ 

അജ്ഞാതമാമൊരു തീരത്തു നിന്നോ

ആഴിതൻ മറുകരെ നിന്നോ 

ജന്മങ്ങൾക്കപ്പുറം പെയ്തൊരു മഴയുടെ

മർമ്മരം കേൾക്കുമീ മനസ്സിൽ നിന്നോ

മർമ്മരം കേൾക്കുമീ മനസ്സിൽ നിന്നോ….

മറന്നതെന്തിനു വീണ്ടും എങ്ങോ

മറന്നതെന്തിനു വീണ്ടും 

വിളിച്ചതെന്തിനു വീണ്ടും വെറുതെ

വിളിച്ചതെന്തിനു വീണ്ടും 

നേർത്തൊരു പാട്ടിൻ‌റെ നൊമ്പരം കൊണ്ടെന്നെ

വിളിച്ചതെന്തിനു വീണ്ടും 

വെറുതേ നീ വെറുതേ…

വെറുതേ നീ വെറുതേ…

 

ചിത്രം : ഗ്രാമഫോൺ

സംഗീതം :  വിദ്യാസാഗർ
വരികള്‍ : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി
ആലാപനം :  കെ ജെ യേശുദാസ്

Leave a Comment