സാഗരനീലിമകൾ saagaraneelimakal malayalam lyrics

  ഗാനം : സാഗരനീലിമകൾ ചിത്രം : വെള്ളം രചന : ബി കെ ഹരിനാരായണൻ ആലാപനം : സുനിൽ മത്തായി സാഗരനീലിമകൾ തൂമിഴികളേതോ  സാഗരനീലിമകൾ ചൂടവേ…… …

Read more

ആകാശമായവളേ aakaasamaayavale malayalam lyrics

  ഗാനം : ആകാശമായവളേ ചിത്രം : വെള്ളം രചന : നിധീഷ് നടേരി ആലാപനം : ഷഹബാസ് അമൻ ഉം……………………….ഉം…………….. ആകാശമായവളേ… അകലെപ്പറന്നവളേ… ചിറകായിരുന്നല്ലോ നീ …

Read more

പുലരിയിലച്ഛന്റെ pulariyilachante malayalam lyrics

 ഗാനം : പുലരിയിലച്ഛന്റെ ചിത്രം : വെള്ളം രചന : നിധീഷ് നടേരി ആലാപനം : അനന്യ പുലരിയിലച്ഛന്റെ തൊടുവിരലെന്നപോൽ  തൊട്ടുണർത്തുന്നു തൂവെട്ടം ഉലകിന്റെ ഓരോരോ ചെറുമണിത്തരിയിലും …

Read more

”
GO