നിസരീസ തീം nisareesa theme malayalam lyrics

  ഗാനം : നിസരീസ തീം  ചിത്രം : വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണ്ണമിയും ആലാപനം : പ്രിൻസ് ജോർജ് നിസ രീസ നിനിസാ  നിസ രീസ നീ …

Read more

പണിയാകെ പാളി paniyaake paali malayalam lyrics

 ഗാനം : പണിയാകെ പാളി ചിത്രം : വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണ്ണമിയും രചന : ജിസ് ജോയ് ആലാപനം : നിരഞ്ജ്‌ സുരേഷ് പണിയാകെ പാളിപ്പാളി പാതകമായ്  …

Read more

ആരാരോ aaraaro malayalam lyrics

 ഗാനം : ആരാരോ ചിത്രം : വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണ്ണമിയും രചന : ജിസ് ജോയ് ആലാപനം : പ്രിൻസ് ജോർജ്,ഷാരോൺ ജോസഫ് തൂരൂരൂ തൂരുരുത്തൂരൂ  തൂരൂരൂ …

Read more

എന്താണീ മൗനം enthanee mounam malayalam lyrics

  ഗാനം : എന്താണീ മൗനം ചിത്രം : വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണ്ണമിയും രചന : ജിസ് ജോയ് ആലാപനം : കാർത്തിക്,ഷാരോൺ ജോസഫ് ആ….ഹ….ഹ…ഹ…ഹാ എന്താണീ …

Read more

ഏതോ മഴയിൽ etho mazhayil malayalam lyrics

  ഗാനം : ഏതോ മഴയിൽ ചിത്രം : വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണ്ണമിയും രചന : ജിസ് ജോയ് ആലാപനം : വിജയ് യേശുദാസ്,ശ്വേത മോഹൻ സജ്നീ……. …

Read more

”
GO