ഒരു കൊച്ചു കുമ്പിളാണെന്നാകിലും oru kochu kumbilaanennaakilum malayalam lyrics

 ഗാനം :ഒരു കൊച്ചു കുമ്പിളാണെന്നാകിലും  ചിത്രം : ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി രചന : സന്തോഷ് വർമ്മ ആലാപനം : സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ ഒരു കൊച്ചു കുമ്പിളാണെന്നാകിലും  അതിലൊരു …

Read more

ചെറുപുള്ളിയുടുപ്പിട്ട cherupulliyuduppitta malayalam lyrics

  ഗാനം :ചെറുപുള്ളിയുടുപ്പിട്ട ചിത്രം : ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി രചന : സന്തോഷ് വർമ്മ ആലാപനം : സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ ചെറുപുള്ളിയുടുപ്പിട്ട പൂമ്പാറ്റക്കുഞ്ഞേ  ആകാശം കയ്യെത്തും ദൂരത്തല്ലേ..  …

Read more

ഉയരാൻ പടരാൻ uyaraan padaraan malayalam lyrics

  ഗാനം :ഉയരാൻ പടരാൻ ചിത്രം : ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി രചന : സന്തോഷ് വർമ്മ ആലാപനം : നിതിൻ പി കെ ഉയരാൻ പടരാൻ മഴവിൽച്ചിറകിൽ …

Read more

തിരകളെതിരെ വന്നാലും thirakalethire vannalum

  ഗാനം :തിരകളെതിരെ വന്നാലും ചിത്രം : ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി രചന : സന്തോഷ് വർമ്മ ആലാപനം : വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ തിരകളെതിരെ വന്നാലും കഴിയുകയില്ല യാത്ര  …

Read more

ദൂരെ ദൂരെ doore doore malayalam lyrics

  ഗാനം : ദൂരെ ദൂരെ ചിത്രം : ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി രചന : സന്തോഷ് വർമ്മ ആലാപനം : ബിജു നാരായണൻ ദൂരെ ദൂരെ ഇതൾവിരിയാനൊരു  …

Read more

”
GO